Hoe begin ik als preventiemedewerker?

Stap 1: Stel een preventiemedewerker aan

Arbo is niets meer of minder dan een afkorting van ‘arbeidsomstandigheden’. Het is een verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met veilig en gezond werken. In Nederland is er de Arbowet die erop toeziet dat er in bedrijven veilig wordt gewerkt. Elk bedrijf met werknemers in dienst moet een preventiemedewerker aanstellen. Dat is wettelijk verplicht. De preventiemedewerker is ‘de spin in het web’ van alle arbozaken. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers kan de werkgever deze functie vervullen.

Een preventiemedewerker is niet hetzelfde als een BHV-er. Een BHV-er treedt op bij een calamiteit en moet altijd in het bedrijf aanwezig zijn. De preventiemedewerker houdt zich preventief bezig met gezond en veilig werken. Hij of zij hoeft niet altijd op locatie aanwezig te zijn, maar moet zorgen dat de preventietaken worden uitgevoerd.  

In onze branche hebben we twee handige hulpmiddelen ontwikkeld om snel en vakkundig aan de Arbowet te voldoen: de Arbocatalogus en de Branche RI&E. Met de RI&E check je je werkplek (stap 2) en met de Arbocatalogus zijn er handige tips en adviezen om je werkplek te verbeteren (zie stap 3).

 

Stap 2: Check je werkplek!

Elk bedrijf met personeel in dienst moet beschikken over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met de risico’s in uw bedrijf en een PLAN voor het oplossen ervan. Deze RI&E moet actueel zijn; liefst niet ouder dan drie jaar.

Om bedrijven in onze branche te ondersteunen is er samen met werkgevers en werknemers een Branche RI&E ontwikkeld. Deze is gratis en helemaal afgestemd op de situatie in uw bedrijf. Het invullen van de RI&E kan eenvoudig online.

Het grote voordeel is dat u deze niet hoeft te laten toetsen door een externe deskundige (bijvoorbeeld uw arbodienst) als er minder dan 25 mensen in dienst zijn. Dat scheelt een hoop geld. Is uw bedrijf groter dan 25 mensen dan moet u de RI&E wel laten toetsen door een externe deskundige (bijvoorbeeld uw arbodienst).

De werkgever of preventiemedewerker kan ook de hulp inschakelen van andere werknemers in het bedrijf. Werknemers kunnen een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de RI&E. Zij hebben tenslotte dagelijks met eventuele risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Door werknemers te betrekken, zullen zij waarschijnlijk ook eerder het belang zien van nieuwe maatregelen. Zo kunt u samen naar oplossingen zoeken die ook goed passen in de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Dáár moeten ze tenslotte vaak toegepast worden. Lees hier hoe u medewerkers bij de RI&E kunt betrekken.


Stap 3: Maak een plan van aanpak

Door het invullen van de RI&E komt u erachter waar in uw bedrijf de belangrijkste knelpunten zitten. Bij elk knelpunt kunt u meteen online zien wat er wettelijk rondom dit risico nodig is. Daarnaast kunt u eenvoudig doorklikken naar de Arbocatalogus. Daar staan tips en adviezen om het knelpunt op te lossen.

Het is belangrijk dat deze knelpunten worden opgelost. Dat doet u met het plan van aanpak: dat wordt automatisch gegenereerd als u de Branche RI&E invult. Bij elk onderdeel van het plan van aanpak geeft u aan hoe u het knelpunt wilt oplossen, wie dat gaat doen en op welke termijn. Op deze manier krijgt u goed in kaart hoe het zit met het veiliger en gezonder maken van de werkplek.


Stap 4: Voer het plan uit

In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. U maakt zo’n plan niet voor niets, dus aan de slag ermee! Ook hierin zal de preventiemedewerker het voortouw nemen.

Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn de afspraken die u heeft gemaakt nagekomen? Zijn er nog nieuwe zaken aan het licht gekomen die u wellicht in uw plan van aanpak moet verwerken? Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim. Misschien dat deze om nieuwe maatregelen vragen of dat ze meer prioriteit geven aan plannen die u al gemaakt had.


Stap 5: Hou uw RI&E actueel
Als u grote aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. Nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een reorganisatie of een nieuwe locatie? Veranderingen in uw bedrijf betekenen een aangepaste RI&E. U inventariseert dus opnieuw welke risico’s er in uw organisatie spelen. Hiermee evalueert u tegelijkertijd de al genomen maatregelen. Als het goed is zijn de risico’s waarop u actie ondernomen heeft namelijk afgenomen. Mocht dit niet zo zijn, dan wilt u dat natuurlijk ook weten.


Hulp nodig?

Volg een training! Kijk hier voor de mogelijkheden.