Stappenplan RI&E

De RI&E: hoe zit het ook alweer? 

Werk brengt risico’s met zich mee. Een medewerker kan een ongelukkige val maken in het magazijn, een stagiair kan een snijwond oplopen, er kan een gevaarlijke situatie ontstaan bij een hefbrug of machine. Een goede ondernemer is op allerlei situaties voorbereid: het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een handig hulpmiddel om risico’s in kaart te brengen en om (potentieel) gevaarlijke situaties aan te pakken. Het maken van een RI&E is bovendien wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel in dienst.

Stap 1. Check je werkplek

Elk bedrijf met personeel in dienst moet beschikken over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met de risico’s in uw bedrijf en een PLAN voor het oplossen ervan. Deze RI&E moet actueel zijn; liefst niet ouder dan drie jaar. Om bedrijven in onze branche te ondersteunen is er samen met werkgevers en werknemers een Branche RI&E ontwikkeld. Deze is gratis en helemaal afgestemd op de situatie in uw bedrijf. Het invullen van de RI&E kan eenvoudig online.

Door het invullen van de RI&E komt u erachter waar in uw bedrijf de belangrijkste knelpunten zitten. Bij elk knelpunt kunt u meteen online zien wat er wettelijk rondom dit risico nodig is. Daarnaast kunt u eenvoudig doorklikken naar de Arbocatalogus. Daar staan handige tips en adviezen om het Arbo risico’s in uw bedrijf aan te  pakken.

Stap 2. Doe het samen met medewerkers

De werkgever of preventiemedewerker kan de hulp inschakelen van andere werknemers in het bedrijf. Medewerkers kunnen een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de RI&E. Zij hebben tenslotte dagelijks met eventuele risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Door werknemers te betrekken, zullen zij waarschijnlijk ook eerder het belang zien van nieuwe maatregelen. Wat kunt u  bijvoorbeeld samen doen?

  • Betrek medewerkers bij het invullen van de RI&E-vragen. Laat hen bijvoorbeeld risico-situaties op hun eigen werkplek beoordelen.
  • Bespreek belangrijke onderwerpen op het gebied van veilig en gezond werken tijdens een werkoverleg.
  • Met name voor grotere bedrijven: laat medewerkers een vragenlijst invullen over welke situaties zij bijvoorbeeld gevaarlijk vinden, of dat zij vinden dat ze voldoende geïnformeerd worden.

Stap 3. Aan de slag met het plan van aanpak

Het is belangrijk dat risico's worden aangepakt. Dat doet u met het plan van aanpak: dat wordt automatisch gegenereerd als u de Branche RI&E invult. Bij elk onderdeel van het plan van aanpak geeft u aan hoe u het knelpunt wilt oplossen, wie dat gaat doen en op welke termijn. Op deze manier krijgt u goed in kaart hoe het zit met het veiliger en gezonder maken van de werkplek.

In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. U maakt zo’n plan niet voor niets, dus aan de slag ermee! Ook hierin zal de preventiemedewerker het voortouw nemen. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn de afspraken die u heeft gemaakt nagekomen? Zijn er nog nieuwe zaken aan het licht gekomen die u wellicht in uw plan van aanpak moet verwerken? Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim. Misschien dat deze om nieuwe maatregelen vragen of dat ze meer prioriteit geven aan plannen die u al gemaakt had.

Stap 4. Moet ik mijn RI&E laten toetsen ?

Dat hangt ervan af. Als u gebruik maakt van de Branche RI&E, en u heeft maximaal 25 personen in dienst, dan hoeft u de RI&E niet te laten toetsen.  De Branche RI&E is gemaakt door werkgevers en werknemers in uw eigen branche: deze  RI&E is dus helemaal toegespitst op de situatie in uw eigen bedrijf. Bedrijven met maximaal 25 personen in dienst hoeven deze RI&E dus niet te laten toetsen door een extern deskundige, zoals uw arbodienst. Dat scheelt dus geld. Een willekeurig andere RI&E heeft dat voordeel niet.Is uw bedrijf groter dan 25 mensen dan moet u de RI&E wel laten toetsen door een externe deskundige (bijvoorbeeld uw arbodienst).

Stap 5. Maak gebruik van de gratis hulpmiddelen

Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar die u helpen om veilig en gezond werken in uw bedrijf goed te organiseren. Naast de Arbocatalogus met allerlei handige tip oplossingen worden er regelmatig trainingen georganiseerd, die ook in-company worden aangeboden. Daarnaast is er de mogelijkheid om een bezoek te ontvangen van een speciale adviseur Arbozaken. Tijdens dit gratis bezoek informeert de adviseur bedrijven over hulpmiddelen en trainingen op het gebied van veilig en gezond werken. Bovendien kunnen zij u meer vertellen over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Stuur een mail naar info@arbomobiel.nl als u interesse heeft in bezoek van een adviseur.

BOVAG-leden kunnen met vragen over arbozaken contact opnemen met BOVAG ledenadvies : (030) 65 95 300 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur - 17. 00 uur)

Werknemers kunnen met vragen contact opnemen met een van de onderstaande bonden:

 

 

Klik hier om direkt door te gaan naar de digitale Branche RI&E